Ters Ozmoz

Home / Ters Ozmoz

TERS OZMOS(RO) SİSTEMLERİ

1- DENİZ SUYU TERS OZMOZ

Deniz Suyu Ters Ozmos(Sea Water Reverse Osmosis) sistemleri, deniz suyundaki yüksek oranda çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılan sistemlerdir. Deniz suyu reverse ozmos sistemleri TDS’ i 50.000’e kadar olan suların arıtımında kullanılabilirler.

SWRO sistemleri çapraz akış prensibine göre çalışan ve ters yıkama işlemi olmayan membran sistemleridir. Belli zamanlarda membran yıkama üniteleri ile kimyasallı yıkama işlemi yapılır.

Çok düşük kapasiteli ve çok yüksek tüketim kapasitelerini tek gövdede karşılayabilecek modellerin projelendirilmesi mümkündür.

Sistemlerin dizaynında suyun tam kimyasal analizi ve ön arıtım sisteminin dizaynı çok büyük önem taşır. Sistem komple olarak bir kumanda panosundan yönetilir. Modeller istenildiği taktirde otomatik membran yıkama sistemiyle donatılabilir. Membran dış kapları PVC ve paslanmaz olarak sunulabilmektedir.

MİTTEM Yüksek Kapasiteli Deniz Suyu Ters Ozmos Sistemleri ,

Otellerde

Belediyelerde

Sitelerde

Çeşitli endüstrilerde

Yatlarda

Ro-Ro gemilerinde

Askeri gemilerde

Balıkçı teknelerinde   kullanılabilmektedir.

2- KUYU SUYU TERS OZMOS SİSTEMLERİ

1. Standart RO Sistemleri

2. Özel Üretim RO Sistemleri

* Kirletici türüne göre özel üretimler

* İstenen su kalitesine göre özel üretimler

* Geri kazanım yüzdesine göre özel üretimler

Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesidir. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm ‘nin 2.000.000’da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.

Membran tipi,işletme basıncı, pH,ham su karakteristiği,sıcaklık gibi faktörler Ters Ozmos ile elde edilen su kalitesini etkilemektedir.Bu yüzden sistem seçiminde MİTTEM proje ekibi bu parametreleri göz önüne alarak en verimli sistemi seçer.

Su Sadece İnsanlar İçin Değil, Dünyada Yaşayan Tüm Canlılar İçin Gereklidir. Suyumuzun Değerini Bilelim... İletişim