Sıyırıcılar

Home / Sıyırıcılar

Arıtma tesislerinin bazı ünitelerinde oluşan çökelen ya da yüzdürülen katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için kullanılan ekipmanlardır. Çökelen ya da yüzdürülen katı maddelerin oluşturulduğu üniteler :

  •     Kum ve yağ ayırma
  •     Ön çökeltme
  •     Son çökeltme
  •     DAF (Çözünmüş hava ile yüzdürme)
  •     Çamur yoğunlaştırma

Sıyırıcılar çalışma şekillerine göre 3 e ayrılırlar:

  1. Merkez Tahrikli(Sabit Köprülü)
  2. Çevreden Tahrikli (Döner Köprülü)
  3. Doğrusal

Döner Köprülü Sıyırıcılar

Çökeltim tanklarının tabanlarında biriken çamurun düzenli ve uygun şekilde alınabilmesi için, tümünün bir noktaya toplanması gerekmektedir. Sıyırıcılar bu amaçla geliştirilmiş ekipmanlar olup, arıtma tesisi çökeltim tanklarının vazgeçilmez elemanlarıdır. Döner köprülü sıyırıcılarda, sıyırıcı köprü ve taban paletleri sürekli olarak hareket ederek, çamuru tank merkezindeki çamur konisine iletirler. Tankın üzerinde birikecek yüzen maddeler ise, köpük sıyırıcı vasıtasıyla köpük toplama kutusuna iletilir. Köpük ve çamur, içinde toplandıkları noktalardan genel olarak pompa ile uzaklaştırılırlar.

Doğrusal Tip Sıyırıcılar

Dikdörtgen, tabanı bir uca doğru eğimli veya düz tasarlanmış çökelme havuzlarında, çökelen çamurun, havuzun bir ucundaki çamur alma yapısına, yüzeyde yüzen maddeleri de aynı veya havuzun diğer tarafındaki, köpük alma yapısına doğru sıyırmaya yarayan ekipmanlardır. Havuz yan duvarları üzerinde raylı veya raysız lastik tekerlekli yürüyen, iki adet tahrik, iki adet de avare tekerlek tarafından, uygun hızda  hareket ettirilen bir köprüdür. Yürüyüş motor+redüktörü, havuz açıklığına bağlı olarak, köprü ortasından veya köprü iki başından tahrik eder. Dip ve yüzey sıyırıcı paletler köprü üzerine mafsallı kollarla bağlanmıştır. Sıyırma biçimine göre de, paletli veya emme yapılı olarak ayrılabilir.

Köprü ve suyla temaslı sıyırıcılar

Su Sadece İnsanlar İçin Değil, Dünyada Yaşayan Tüm Canlılar İçin Gereklidir. Suyumuzun Değerini Bilelim... İletişim