Kimyasal Arıtma

Home / Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ya da koloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir.

Nötralizasyon : Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değeri ayarlaması işlemidir. Atık suyun alıcı ortama deşarj standartlarını sağlaması, biyolojik arıtma öncesinde uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal çöktürme işleminde reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Nötralizasyon işleminde kullanılan ekipmanlar, mekanik karıştırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozaj pompaları, pH kontrol sistemidir.

Hızlı karıştırma ve yumaklastırma: Hızlı karıştırma işlemi, atık suya kimyasal maddenin homojen olarak karışmasını sağlamak amacı ile uygulanır. Bu işlem sonucu oluşan tanecikler çok küçük yumaklar halinde birleşirler. Atıksuyun bu ünitede kalış suresi 0.5-5 dakika arasında değişir. Kimyasal madde olarak polielektrolit, kireç, alum, demirsulfat, demir klorur gibi maddeler kullanılır. Koagulant olarak adlandırılan kimyasal maddelerin atıksuya karıştırılması, çözeltilerinin hazırlanıp pompalar vasıtasıyla dozlanmış seklinde olabildiği gibi, kuru halde de besleme yapılır. Hızlı karıştırma işleminde yaygın olarak yüksek hızlı mekanik karıştırıcılar kullanılır. Bu işlemden sonra, suyun yavaş bir şekilde karıştırılması, pıhtılaştırma ile oluşan taneciklerin birleşerek daha kolay çöken yumaklar oluşturmasını sağlamak amacıyla yumaklaştırma işlemi uygulanır. Yumaklastırma ünitesinde suyun kalış suresi 15-60 dakika arasında olması sağlanarak askıda katı maddelerin koagulant ile maksimum teması temin edilir. Kimyasal yumaklaştırma sonrasında yumakların çöktürülmesi için çökeltme havuzu yapılır. Hızlı karıştırma, yumaklaştırma ve çökeltme havuzların ayrı ayrı inşa edileceği gibi, bunların bir arada yapıldığı bileşik sistemler de mevcuttur.

Aşağıda Kimyasal paket arıtmaya örnek olarak resim ve video yer almaktadır: