Filtrasyon Sistemleri

Home / Filtrasyon Sistemleri

BASINÇLI KUM FİLTRELERİ

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi bulanıklık olarak bilinmektedir.Suda bulunan askıda katı maddeler ve çözünmüş organik maddeler bulanıklığa neden olabilmektedirler.Sudaki kirleticiler arasında en belirgin çapa sahip olanlar basınçlı kum filtreleri ile giderilmektedir. Günümüzde  basınçlı kum filtreleri daha fazla tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedeni ise basınçlı kum filtrelerinde gerekli olan yüzey alanının daha düşük olması ve sistem kontrolünün daha kolay olmasıdır. MİTTEM basınçlı kum filtreleri, sudaki tortu ve askıda katı maddeleri 10µ seviyesine ve bulanıklığı 1 NTU ya kadar filtre edilmesini sağlar.

Filtre malzemesi olarak kademeli antrasit, kuvars ve filtre AG mineralleri kullanılmaktadır.

Tank malzemesi seçimi sistemin debisine ve müşteriden gelen isteklere göre değişebilmektedir.

Otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan basınçlı kum filtreleri, ters yıkama işlemini isteğe bağlı;

Zaman kontrollü

Fark basınç kontrollü

Hacim kontrollü olarak

3 ayrı metotla insan müdahalesine gerek duymaksızın yapabilir.

Basınçlı kum filtreleri seçiminde MİTTEM proje ekibi suyunuzun debi, tortu ve renk parametrelerine bağlı olarak optimum yüzey geçiş hızını saptar. Yüzeyin tutabileceği partikül miktarını, ters yıkama ve durulama sürelerini belirleyerek su tüketimini hesaplar ve en verimli sistemi seçer.

AKTİF KARBON FİLTRELERİ

Aktif Karbon Filtreleri, suda istenmeyen kötü tat ve kokuların, organik maddelerin ve en önemlisi klor ve klor bileşiklerinin giderilmesi amaçlı kullanılmaktadır.

Belirlenen saat ya da debide otomatik olarak yapılan ters yıkama işlemi ile aktif karbonun üzerinde biriken tortular temizlenir.Aktif karbon minerali 6 ay ila 12 ay arasında değiştirilmelidir.

Filtre gövdelerinde %100 korozyona, paslanmaya ve 8 bar basınca dayanıklı, uzun ömürlü fiberglas katkılı propilen (FRP) , PE ya da epoksi kaplı çelik kullanılmaktadır. Tank iç yüzeyleri ısı ve kimyasaldan etkilenmez. İsteğe bağlı olarak tanklar paslanmaz çelik olarak da dizayn edilebilirler.

Geri yıkama işlemleri tam otomatik kontrol valfleri ile insan müdahalesine gerek duymaksızın otomatik olarak yapılır. Filtre malzemesi tarafından tutulan kirlilik isteğe bağlı olarak;

Zaman kontrollü

Fark basınç kontrollü

Hacim kontrollü olarak giderilir.

Aktif karbon filtrenin verimi, filtre içerisinde bulunan aktif karbonun kalitesi ve filtrasyon hızının doğru seçilmiş olmasına bağlıdır.Bu yüzden,aktif karbon filtre seçiminde MİTTEM proje ekibi suyunuzun debisine, organik madde, aktif klor miktarına göre optimum yüzey geçiş hızını saptar. Aktif karbon adsorpsiyon katsayılarını göz önüne alarak yüzeyin tutabileceği madde miktarını, ters yıkama ve durulama sürelerini belirleyerek en verimli sistemi seçer.

DEMİR MANGAN FİLTRELERİ

Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan sarımsı kahverengi bir bulanıklığa sebep olur. Demir ve mangan minerallerinin, belirli değerlerin üzerine çıkması durumunda ve özel proseslerde, su ile çalışan makinelerin, tesisatın vb. sistemlerin zarar görmemesi için sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir.

İstenilen debilerde dizayn edilebilen Demir – Mangan filtreleri suda bulunması muhtemel demir ve manganı oksidasyon / filtrasyon metotları ile sudan uzaklaştırır. Demir – mangan giderimi için kullanılan mineraller ile 5 ppm’e kadar demir, 2 ppm’e kadar mangan giderimi sağlanmaktadır. Filtrasyon mineralinin rejenerasyonu için herhangi bir kimyasala ihtiyaç duyulmaması sistemi diğer metotlara göre daha ekonomik kılmaktadır. Sulardan demir ve mangan giderimi amacı ile özel mineralli, otomatik olarak çalışan filtreler kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

İçme suyu kullanımlarında

Proses suyu kullanımlarında

Yemek ve su fabrikaları, fırınlar, vb.

Tekstil sektörü,

Plastik sektörü,

Kağıt sektörü,

Deri sektörü

YUMUŞATMA FİLTRELERİ

Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Sudaki sertliğin giderilmesi, iyon değiştirme yöntemi dediğimiz, su yumuşatma sistemleri ile gerçekleşmektedir. İyon değişimi, sertliğe sebep olan kalsiyum magnezyum içeren suyun, sodyum formundaki reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Reçine, kalsiyum ve magnezyum iyonları bakımından doyuma ulaştığı zaman sodyum klorür eriği (tuz çözeltisi) ile rejenere edilir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları reçineden çözüldüğünde işlem tamamlanır ve reçine tekrar sodyum iyonları ile yüklenir. Çözülmüş kalsiyum ve magnezyum iyonları ters yıkama ile dışarı atılır ve reçine bir sonraki yumuşatma işlemine hazır hale gelir.

Sert sular, tesisatlarda, ısıtma sistemlerinde, boya apre tesislerinde ve kirecin zarar verdiği tüm kullanım alanlarında, telafisi mümkün olmayan arızalara sebep vermektedir. Enerji sarfiyatları, temizlik maddeleri ve kimyasal katkı maddeleri tüketimini artırır. Su ile çalışan her makinede, tesisata bağlı boruların kısa zamanda kireçtaşı bağlamasıyla kesitlerin daralmasına yol açacağı için, sabun deterjan, şampuan ve benzeri sarf ürünlerinin tüketiminin artmasına yol açar. Isıtma tekniği açısından, özellikle sıcak su tesisatı ve buhar kazanlarında yüksek ısının etkisiyle hızla çöken kalsiyum ve magnezyum yoğun kireç tabakası oluşturduğu için ısı veriminin de düşmesi, üretilen herhangi bir ürünün standartizasyonunun yakalanamaması gibi problemler yaratmaktadır.

ULTRA  FİLTRASYON (UF)

UF sistemleri ile RO(Reverse Osmoz) ve Nanofiltrasyon arasında farklar bulunmaktadır.Bunlar:

Ters yıkanabilir olmaları

Klor gibi agresif kimyasallara çok dayanıklı olmaları

Besi suyu kalitesinde çok daha kötü sulara tolerans gösterebilecek limitasyonlara sahip olmalarıdır.

Yukarıda saydığımız özelliklere sahip olduğundan dolayı UF Sistemleri Reverse Osmoz(RO) ve Nanofiltrasyon cihazlarının besi suyu karakteri ve tıkanma riski sebebi ile direk olarak kullanılamadığı yerlerde ön arıtım cihazı olarak kullanılıp arıtım prosesini en güvenli şekilde kurulmasını sağlamaktadır.

MİTTEM Ultrafiltrasyon Sistemlerimizin Kullanım Alanları :

Hassas filtreleme gereken sularda

Reverse ozmos (RO) öncesi ön arıtımda

Açık kapalı su devrelerinde

Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçlerinde

Mikroorganizmalardan arındırılmış su elde etmede

Ultrafiltrasyon sistemlerinde kullanılan membranlar tubular, Hollowfiber yada kompozit spiral sarım olmak üzere farklı üretim materyalleri ve tekniklerine sahiptir. Uygulamadaki detaylara göre uygun UF sistemi ve prosesi hassasiyetle seçilir. Her UF sistemi kullanıldığı koşullara göre ve kendine özgü ideal, ters yıkama sıklığı, hızı, basınçları, kimyasal yıkama ve otomasyon yöntemleri gibi bir çok detayda farklılıklar gerektirmektedir.MİTTEM, proje ekibi sayesinde gerek seçtiği dizayn parametreleri gerekse proses detay hesaplamalarında titizlikle en doğru seçimi yurt dışı onaylı olarak müşterilerine sunabilmektedir.

MİTTEM Ultrafiltrasyon İle Su Arıtmanın Üstün Özellikleri

Yüksek arıtım verimliliği sağlar

Mikroorganizmalardan arınmış su elde edilir

Esnek ve çok amaçlı tasarıma sahiptir

    NANO  FİLTRASYON (NF)

Nanofiltrasyon, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemi olmakla beraber bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır.

Ayrılma işlemi organik bir yarı geçirgen membrandan oluşan seçici geçirgen bir tabaka üzerinde gerçekleşir. İşlemde itici güç membranın iki tarafındaki besleme ve süzüntü arasındaki basınç farkıdır. Membran seçiciliğinden dolayı su ve molekül ağırlığı 200 Da’dan küçük bileşenler yarı geçirgen ayrıştırma tabakasını geçebilirken çözünmemiş karışımların bir veya birkaç bileşeni itici güce rağmen membran tarafından tutulur.

Tipik uygulama alanları olarak yüzey sularından toplam organik karbon ve renk giderilmesi, kuyu sularından sertlik giderilmesi, toplam çözünmüş maddelerin redüksiyonları, özel yiyecekler içinde bulunan inorganik maddelerden organik maddelerin ayrılmasını sıralayabiliriz.

Nanofiltrasyon membranları ortalama  nanometre boyutunda (10 angstroms) partiküllerin gideriminde etkilidir. Sistem genellikle 7 bar (100 psi) basınçta çalışır. Nanofiltrasyon sistemlerine düşük basınçlı ters osmoz sistemleri olarak da tanımlanabilir.

NF sisteminin çalışma prensibi ters osmoz sistemini çalışma prensibi ile aynıdır. Giriş suyu üretim ve konstra atık su olarak ikiye ayrılır.Burada uygulana basınç ters sistemine nazaran daha düşüktür.

Nanofiltrasyonun performansında önemli rol oynayan parametreler aşağıdaki gibidir:

Basınç

Sıcaklık

Geri Kazanım

Giriş Suyu Tuz Konsantrasyonu

Su Sadece İnsanlar İçin Değil, Dünyada Yaşayan Tüm Canlılar İçin Gereklidir. Suyumuzun Değerini Bilelim... İletişim