Atıksu Arıtma

Home / Atıksu Arıtma

Tekstil, deri, boya ve kağıt endüstrisinden süt ve gıda endüstrisine, petrol ve türevleri işleme ve depolama işletmelerinden metal sanayisine, taş ve maden ocaklarından bunların işleme tesislerine kadar geniş bir yelpazede endüstriyel atıksu arıtma uygulamalarını yürütmektedir.

Endüstriyel tesislerde, farklı üretim faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu çeşitlilikleri gözlenir. Bu faaliyetler sonucu oluşan atıksuların kaynakları ve üretim prosesi incelenerek atıksu debisi ve karakterizasyonu belirlenerek arıtma tesisi projelendirilir.

Laboratuar çalışmalarında atıksu numuneleriyle arıtılabillirlik testleri yapılmakta ve bu veriler doğrultusunda en doğru arıtma prosesi çözüm olarak sunulabilmektedir.

Arıtma tesisleri çıkış suyu, sektöre bağlı olarak üretim prosesinde tekrar kullanılabilecek kalitede geri kazanılabilmektedir. Bu durumda arıtma prosesine granüler filtrasyon ve/veya yüzey filtrasyonu (Membran sistemleri) ilave etmek yeterli olmaktadır.

Endüstriyel arıtma tesisleri atıksuyun kirlilik ve debisine bağlı olarak betonarme olabileceği gibi, karbon çelik veya CTP gibi paket ürünler olarak da tasarlanabilmektedir.

Evsel atıksu arıtma projelerinde biyolojik arıtma ağırlıklı olarak çok çeşitli arıtma uygulamaları yürütebilmektedir. Teknolojik gelişmeler, saha ve işletme şartları, atıksu karakteri, kalite limitleri, işletmeci gereksinimi, müşteri tercihleri, yatırım ve işletme maliyetleri ve bunların kombinasyonları arıtma tesisi proses seçimine yön vermektedir.

MİTTEM, genelde askıda büyümeli aerobik arıtma sistemleri tercih etmektedir. Şartlara ve müşteri tercihlerine göre yüzey tutunmalı büyümeli ya da anaerobik arıtma sistemleri de uygulayabilmektedir.

Su Sadece İnsanlar İçin Değil, Dünyada Yaşayan Tüm Canlılar İçin Gereklidir. Suyumuzun Değerini Bilelim... İletişim