Ters Ozmoz

Ters Ozmoz (RO) Membran Sistemleri

Ters Ozmoz (RO) yüksek hacimdeki suların yüksek kalitede arıtılması için en etkili çözümdür. RO sisteminde tuzlar da dahil olmak üzere birçok iyon ve molekül sudan ayrıştırılabilir. RO sistemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik ön arıtmayla birlikte kullanılarak evsel ve endüstriyel atıksuların geri kazanımına imkan verir. RO prosesi ile geri kazanılan atıksular sulama suyu, kullanma suyu veya endüstriyel tesislerde proses suyu olarak kullanılabilir. Ayrıca kuyu suyu veya deniz suyu gibi TDS (toplam çözünmüş madde) konsantrasyonu yüksek olan sular RO sistemi ile arıtılarak içme suyu olarak kullanılabilir.

Avantajları

  • Filtrasyon proseslerinde verimi en yüksek olan prosestir.
  • %90’ın üzerinde TDS giderimi sağlanır.
  • %100 TSS askıda katı madde giderimi sağlanır.
  • Bakım maliyeti düşüktür.
  • Tam otomatik sistemlerdir.
  • Kurulumu kolay olan kompakt sistemlerdir.

Resimler: