Su Arıtma

Su arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra islah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilinmektedir:

Kimyasal arıtım, atıksuyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

Fiziksel arıtma ( link), hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Ana atıksu arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.

Atıksu arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

Atıksu karakteri: Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.

Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

Herhangi atıksu arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet: İstenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçemeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır.

Paket Atıksu Arıtma sistemi Kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup ta atık su arıtma tesisi istenen tesislerde atıksu arıtma tesisi ihtiyacını ekonomik ve kolay montaj yöntemleri ile çözen atıksu arıtma sistemidir. Arıtma tesisi kurarken arıtma prosesi, işletim maliyetleri arıtma tesisinin ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici parametrelerdir.

( linkler )

Arsenik Giderimi

Elektro Deiyonizasyon

Havalandırıcılar

İyon Değişimi

Nano Filtrasyon

Proses Suyu Arıtma

Su Kontrol Ekipmanları

Su Yumuşatma Sistemleri

Ultra Filtrasyon

Filtrasyon Ekipmanları

Arıtma Teklif Talebi

Karbon Filtreleri

Biyolojik arıtma

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma sistemleri

Biyolojik arıtma

İdeal su arıtma

Su arıtma filtreleri

Su arıtma sistemleri

Su arıtma tesisleri

Su arıtma yöntemleri

Su arıtma sistemi

Kum Filtreleri

Arıtma

İstanbul su arıtma

Su arıtımı nedir

Su arıtma fiyatları

Su arıtma istanbul

Su filtreleri

Su yumuşatma

Su yumuşatma cihazı

Su arıtma

Sıyırma Ekipmanları

Deniz Suyu Arıtma

Demir ve Mangan Giderimi