Sıyırıcılar

Arıtma tesislerinde çöktürme veya yüzdürme prensibine dayalı ünitelerde çöken veya yüzen kirleticilerin sistemden uzaklaştırılması için sıyırıcılar kullanılır. kum tutucu, ön çökeltme, son çökeltme, yağ ayırıcı, DAF, kimyasal çöktürme ve çamur yoğunlaştırma ünitelerinde kullanılan sıyırıcı ekipmanı doğrusal veya dairesel olarak dizayn edilebilir.

Dairesel Sıyırıcılar

Çökeltim tanklarında ve çamur yoğunlaştırıcılarda tank tabanında biriken çamurun uygun şekilde alınıp tek bir noktada toplanması için geliştirilmiş ekipmanlardır. Dairesel tip sıyırıcılarda, sıyırıcı köprü ve taban paletleri sürekli olarak hareket ederek çamuru tank merkezindeki çamur konisine iletirler.

Doğrusal Sıyırıcılar

Dikdörtgen, tabanı bir uca doğru eğimli veya düz tasarlanmış çökelme havuzlarında, çökelen çamuru, havuzun bir ucundaki çamur alma yapısına, yüzeyde yüzen maddeleri de aynı veya havuzun diğer tarafındaki, köpük alma yapısına doğru sıyırmaya yarayan ekipmanlardır. Havuz yan duvarları üzerinde raylı veya raysız lastik tekerlekli yürüyen ve uygun hızda  hareket ettirilen bir köprüdür. Sıyırma biçimine göre de, paletli veya emme yapılı olarak ayrılabilir.

DAF Üniteleri

DAF Üniteleri askıda katı maddelerin, yağ ve köpüğün atıksudan ayrılması için kullanıldığı ön arıtma ekipmanıdır. DAF ünitelerinde basınçlı hava kullanılarak atıksuyun içinde bulunan askıda katı maddeler yüzdürülür ve yüzeyde çamur tabakası oluşturulur. Katı madde, yağ ve köpükten oluşan ve yüzeyde biriken çamur tabakası yüzey sıyırıcısı yardımıyla sıyrılarak bir haznede toplanır. Çamur haznesinde biriken çamur pompa yardımıyla sistemden uzaklaştırılır. Askıda katı madde ve yağın atıksudan uzaklaştırılmasıyla organik madde yükü önemli miktarda azalmış olur. AKM ve yağ konsantrasyonu yüksek olan atıksuların arıtılmasın DAF üniteleri kullanılması sistem performansının ve arıtma veriminin artmasını sağlar.