Paket Arıtma

Paket arıtma adından da anlaşılacağı gibi tüm sistemin bir paket içersinde kullanıldığı hazır bir arıtma sistemidir. Paket arıtmanın diğer arıtma çeşitlerine göre bir çok avantajı vardır. Arıtma sisteminin metal kapalı bir alanda yapıldığı için görüntü kirliliği, koku yapmama gibi büyük önem arzeden avantajları vardır. Paket arıtma sistemlerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz:

1. Biyolojik Paket Arıtma Tesisi SBR (SEQUENCING BATCH REACTOR)

MİTTEM BC Serisi biyolojik paket arıtma üniteleri 50 ila 1.000 kişilik nüfusa eşdeğer kapasitede atık su arıtabilen arıtma üniteleridir.   Evsel atık sular, MİTTEM paket arıtmada biyolojik olarak arıtılarak deşarj edilir. Sistemdeki aerobik mikroorganizmalar, havalandırma ile sağlanan oksijeni kullanarak organik kirliliği su ve karbondioksite dönüştürür. Proseste oluşan fazla çamur miktarı çok azdır, gübre niteliğindeki bu çamur periyodik olarak yılda bir kaç kez vidanjörle boşaltılıp kullanılabilir.

Kesikli aktif çamur prosesi; aktif çamur sistemleri arasında az alan kaplaması, enerji sarfiyatının düşük olması ve işletim kolaylığı nedeniyle tercih edilen bir prosestir.
Sık kullanım alanları; ilçe, belde ve köy gibi küçük yerleşim birimleri, dinlenme kampları, konaklama tesisleri, restoranlar, yazlık siteler, askeri birlikler, okullar, oteller, hastaneler, çiftlikler, şantiyeler ve fabrikalardır. Yapmış olduğumuz projelerden bir kaçı aşağıdaki videoda yer almaktadır izleyebilirsiniz:

MİTTEM BC Serisi Paket Arıtma sistemlerinin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz: 

  1. Düşük yatırım & İşletme maliyeti
  2. Tam otomatik çalışma
  3. Minimum yetişmiş işletmeci ve bakım elemanı gereksinimi
  4. İşletme sorunlarının az oluşu
  5. Taşınabilirlik ve kolay monte edilebilme
  6. Minimum alan ihtiyacı
  7. Koku oluşmaması ve sessiz çalışma

Mittem Kompakt Paket Arıtma Sistemleri Tablosu: 

 MİTTEM KOMPAKT
SİSTEM
EŞ DEĞER
NÜFUS (KİŞİ)
KAPASİTE
m²/g
TANKIN
ENİ m.
TANKIN
UZUNLUĞU m.
TANKIN
YÜKSEKLİĞİm.
 BC 25 R2551.54 1.45 2.25
BC 50 R50101.542.452.25
BC 100 R100201.544.252.25
BC 150 R150302.183.252.82
BC 200 R200402.184.252.82
BC 250 R250502.185.502.82
BC 300 R300602.186.802.82
BC 400 R400802.188.552.82
BC 500 R500100 2.1810.802.82
BC 600 R6001202.1812.302.82
BC 750 R7501502.3213.153.05
BC 1000 R10002002.5216.152.98

2. MBR (MEBRAN BİYOREAKTÖR)

Mebran Biyoreaktörler, yüksek organik madde ve askıda katı giderimi sağlamak için konvansiyonel biyolojik Arıtma prosesini membran filtrasyonuyla birleştirmektedir. Buna göre dizayn edildiğinde, bu sistemler aynı zamanda yüksek derecede nütrient giderimi de sağlamaktadır.

Bir MBR sisteminde, membranlar havalandırılan bir biyolojik reaktör içine daldırılmaktadır. Membranlar 0,035 ile 0,4 mikron (membran üreticisine bağlı) aralığında gözeneklere sahiptir. Bunlar mikro ve ultra filtrasyon aralığında adlandırılmaktadır. Bu düzeydeki filtrasyon işlemi, yüksek kalitede çıkış suyuna imkan vermekte ve genellikle atıksu arıtma tesisi için kullanılan çöktürme ve filtrasyon prosesi ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü çöktürme ihtiyacı ortadan kalkmakta, biyolojik proses çok daha yüksek MLSS konsantrasyonlarında işletilebilmektedir. Bu da prosesteki tank hacmini önemli ölçüde azaltmakta ve birçok mevcut tesisin yeni bir tank ilavesi olmaksızın revizyonunu sağlamaktadır.

MBR Atık Su Arıtma Sistemleri Kullanım Alanları

· Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
· Kirlilik konsantrasyonu yüksek suların arıtımı
· Atıksu geri kazanım projeleri
· Yerleşim alanı kısıtlı artıma projeleri
· Yüksek su tüketimi olan proseslerde atıksuyun geri kazanımı

MBR Atıksu Arıtma Tesisi Avantajları

·  4-8 saat ile 16-24 saatlik hidrolik bekletme süresi
·  Yüksek çamur yaşı ve bunun sonucu olarak da düşük çamur oranı
·  MLSS, 10-15,000 mg/l
·  Konvansiyonel sistemlere göre %20-40 daha az çamur oluşumu
·  Kapladığı alan konvansiyonel sistemin %25 i kadar
·  Modüler genişletilebilirlik
·  Yüksek kalitede çıkış suyu
·  Düşük enerji ihtiyacı
·  Nütrient gideriminde AWT standartlarını karşılaması
·  Giardia / Crypto geçişini engellemesi
·  Değişken debilerden daha az etkilenmekte
·  Daha az koku oluşumu

Membran biyoreaktör akım şeması :

paket arıtma

Paket arıtma ile ilgili diğer konuları şu linklerden takip edebilirsiniz: paket arıtma fiyatları, paket arıtma nedir, atıksu arıtma, paket arıtma tesisi projesi, paket arıtma projesi