MBBR

Hareketli Yataklı Biyofilm Reaktör (MBBR)

MBBR sistemleri biyofilm taşıyıcı biyomedyaların kullanıldığı yüksek verimli aktif çamur prosesidir. MBBR sistemlerinde havalandırma tanklarının içinde kullanılan biyomedyalar, mikroorganizmaların büyüdüğü yüzey alanının artmasını sağlar. Bu sayede birim tank hacmindeki mikroorganizma konsantrasyonu artar ve gerekli tank hacmi azalır.

Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılabilir. MBBR sistemlerinin arıtma verimleri yüksektir. Proje ihtiyacına göre değişik kapasitelerde imal edilebilir. Modüler sistemler olası nedeniyle kapasite artışına elverişli sistemlerdir.

Avantajları

  • Gerekli alan ihtiyacı konvansiyonel aktif çamur prosesine göre düşüktür.
  • Tesis çıkışında katı madde konsantrasyonu düşüktür.
  • Reaktördeki MLSS konsantrasyonu yüksektir.
  • Proses stabilitesi yüksektir, değişen koşullardan etkilenmezler.
  • Çamur oluşumu düşüktür.
  • Çamur köpürme problemi olmaz.