Kimyasal Hazırlama Üniteleri

Kimyasal Hazırlama ve Dozaj Üniteleri

Kimyasal hazırlama ve dozaj üniteleri nötralizasyon, koagülasyon, flokülasyon ve çamur yoğunlaştırma gibi kimyasallara ihtiyaç duyulan ünitelerde kimyasalların hazırlanıp ilgili üniteye dozlanması için kullanılır. Kimyasal hazırlama üniteleri çözeltisi hazırlanacak olan kimyasala dayanıklı malzemelerden seçilmektedir. Kimyasal tüketiminin fazla olduğu yerlerde otomatik üniteler tercih edilirken, işletme koşullarına bağlı olarak yarı otomatik veya manuel olarak dizayn edilir.