Karıştırıcılar

Karıştırma işleminde istenilen verimi sağlayabilmek adına birçok değişkenin hesaplarda dikkate alınması gerekmektedir.Malzeme yoğunluğu,akış yönü,çevresel hız,ortama aktarılacak olan enerji gibi parametreleri birlikte değerlendirerek müşterilerimizin uygulama alanlarına yönelik uygun çözümler sunmaktayız.

Uygulama alanlarını dikkate aldığımızda karıştırıcıları 3 gruba ayırmak mümkündür.Bunlar:

  1.     Statik Mikserler: Boru hattına monte edilerek bağlandığı noktadaki akış hızını değiştirmek suretiyle farklı sıvıları birbirine karışmasını sağlarlar.
  2.     Belli bir hacimde çözelti oluşturulması için kullanılan motor,fan ve milden oluşan propeller,türbin vb tiplerdeki karıştırıcılar.
  3.     Çoğunlukla çamur susuzlaştırma tesislerinde iki katının karışımını sağlamak amacıyla kullanılan çift milli spiral karıştırıcılar.