Izgaralar

Izgaralar, arıtma prosesinin verimini artırmak ve aynı zamanda arıtma tesisinde kullanılan pompa ve mekanik ekipmanların zarar görmesini önlemek amacıyla arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılmaktadırlar.

Arıtma tesislerinin yükü uygun olarak seçilen ve doğru işletilen ızgaralar sayesinde önemli ölçüde azalmaktadır. Arıtma tesislerinin yükünü önemli ölçüde azaltan ızgaraların seçiminde atık suyun özelliklerinin yanı sıra topografik yapı ve hidrolik hesaplar da önem arz etmektedir.

Projenin ihtiyaçlarına göre doğrusal ızgara, tambur elek, sepet ızgara gibi farklı tipte ızgaralar manuel veya mekanik olarak tasarlanıp imal edilebilir.

Resimler: