Fiziksel Arıtma

Blog

Fiziksel arıtma atık suda bulunan katı maddelerin, çözünmüş organik ve inorganik maddelerin arıtma ekipmanları aracılığı ile atıksudan uzaklaştırılması işlemine denir. Yani ızgara ve elekler ile atıksudaki katı maddelerin ayrıştırılması işlemidir. Fiziksel arıtma yerine ve büyüklüğüne göre değişim gösterebilir.

Fiziksel arıtmada kullanılan arıtma ekimanları şunlardır:

  • Izgara ve elekler,
  • Öğütücüler ve parçalayıcılar,
  • Dengeleme havuzları,
  • Yüzdürme havuzları,
  • Filtreler,
  • Kum tutucular,
  • Çöktürme havuzları,
  • Yağ ayırıcılar

başlıca fiziksel arıtma üniteleridir.

Bir cevap yazın