Filtrasyon Sistemleri

 KUM FİLTRELERİ

Kum filtresi arıtılmış atıksuda askıda bulunan ve son çöktürme havuzunda çökemeyen katı maddenin atıksudan uzaklaştırılması için kullanılır. Bunun yanında içme ve kullanma suyu arıtımında suda bulunan tortuların sudan ayrılması için kullanılır. Kum filtreleri otomatik veya manuel olabilir. Kum filtresinde su basınçla kum filtresinin içerisinde bulunan medyanın boşluklarından süzülür. Kum filtreleri bombeli yapıda ve çalışma basıncına uygun olarak dizayn edilir.

AKTİF KARBON FİLTRELERİ

Aktif karbon filtreleri sudaki tat, koku, renk ve organik maddenin giderilmesinde kullanılır. Suda bulunan toksik organik bileşikler aktif karbon partikülleri sayesinde absorbe edilir.  Aktif karbon filtreler kuyu suyu, yüzey suları, şebeke suları ve endüstriyel suların arıtılmasında kullanılır.

DEMİR MANGAN FİLTRELERİ

Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan sarımsı kahverengi bir bulanıklığa sebep olur. Demir ve mangan minerallerinin, belirli değerlerin üzerine çıkması durumunda ve özel proseslerde, su ile çalışan makinelerin, tesisatın vb. sistemlerin zarar görmemesi için sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir.

İstenilen debilerde dizayn edilebilen Demir – Mangan filtreleri suda bulunması muhtemel demir ve manganı oksidasyon / filtrasyon metotları ile sudan uzaklaştırır. Demir – mangan giderimi için kullanılan mineraller ile 5 ppm’e kadar demir, 2 ppm’e kadar mangan giderimi sağlanmaktadır. Filtrasyon mineralinin rejenerasyonu için herhangi bir kimyasala ihtiyaç duyulmaması sistemi diğer metotlara göre daha ekonomik kılmaktadır. Sulardan demir ve mangan giderimi amacı ile özel mineralli, otomatik olarak çalışan filtreler kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

 • İçme suyu kullanımlarında
 • Proses suyu kullanımlarında
 • Yemek ve su fabrikaları, fırınlar, vb.
 • Tekstil sektörü,
 • Plastik sektörü,
 • Kağıt sektörü,
 • Deri sektörü

SU YUMUŞATMA EKİPMANI

Su yumuşatma sistemi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan iyonların sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Su yumuşatma ekipmanında katyonik reçine kullanılır. Katyonik reçine bulunan Na+1 iyonu ile suda sertliğe neden olan iyonlar yer değiştirerek suyun sertliği giderilir. Su yumuşatma sistemi sayesinde sudaki dertlik giderilirken kireç oluşumu da önlenir.

su yumuşatma ekipmanı

ULTRA  FİLTRASYON (UF)

Ultrafiltrasyon sistemleri yüzey sularının arıtılmasında kullanılmasının yanı sıra konvansiyonel, biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının RO gibi daha ileri bir filtrasyon işlemine tabi tutulmasına olanak sağlar. UF sistemlerinde kullanılan por çapı 0,01 mikron olan membranlar sayesinde askıda katı madde, makromoleküller, bakteri ve virüsler tamamen giderilir. Askıda katı madde konsantrasyonun yüksek olduğu suların UF sistemiyle arıtılabilmesi için öncesinde ön filtrasyon veya yüzdürme işlemi gerekir. Bunun yanında UF sistemleri deniz suyu RO sistemlerinde ön filtrasyon prosesi olarak sıkça kullanılır. UF sistemleri su geri kazanım proseslerinde oldukça önemlidir.

Avantajları

 • Çıkış suyunda AKM konsantrasyonu 2 mg/L’nin altındadır.
 • Suda bulunan partiküler organik maddenin giderimine olanak sağlar.
 • Bakım maliyeti düşüktür.
 • Kurulumu kolay olan kompakt sistemlerdir.
 • Yüksek kalitede çıkış suyu elde edilir.
 • Filtre edilen suyun dezenfeksiyonuna ihtiyaç duyulmaz.

MİTTEM Ultrafiltrasyon İle Su Arıtmanın Üstün Özellikleri

 • Yüksek arıtım verimliliği sağlar
 • Mikroorganizmalardan arınmış su elde edilir
 • Esnek ve çok amaçlı tasarıma sahiptir

ultra filtrasyon

ultra filtrasyon

    NANO  FİLTRASYON (NF)

Nanofiltrasyon, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemi olmakla beraber bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır.

Ayrılma işlemi organik bir yarı geçirgen membrandan oluşan seçici geçirgen bir tabaka üzerinde gerçekleşir. İşlemde itici güç membranın iki tarafındaki besleme ve süzüntü arasındaki basınç farkıdır. Membran seçiciliğinden dolayı su ve molekül ağırlığı 200 Da’dan küçük bileşenler yarı geçirgen ayrıştırma tabakasını geçebilirken çözünmemiş karışımların bir veya birkaç bileşeni itici güce rağmen membran tarafından tutulur.

Tipik uygulama alanları olarak yüzey sularından toplam organik karbon ve renk giderilmesi, kuyu sularından sertlik giderilmesi, toplam çözünmüş maddelerin redüksiyonları, özel yiyecekler içinde bulunan inorganik maddelerden organik maddelerin ayrılmasını sıralayabiliriz.

Nanofiltrasyon membranları ortalama  nanometre boyutunda (10 angstroms) partiküllerin gideriminde etkilidir. Sistem genellikle 7 bar (100 psi) basınçta çalışır. Nanofiltrasyon sistemlerine düşük basınçlı ters osmoz sistemleri olarak da tanımlanabilir.

NF sisteminin çalışma prensibi ters osmoz sistemini çalışma prensibi ile aynıdır. Giriş suyu üretim ve konstra atık su olarak ikiye ayrılır.Burada uygulana basınç ters sistemine nazaran daha düşüktür.

Nanofiltrasyonun performansında önemli rol oynayan parametreler aşağıdaki gibidir:

 • Basınç
 • Sıcaklık
 • Geri Kazanım
 • Giriş Suyu Tuz Konsantrasyonu