Endüstriyel Atıksu Arıtma

MİTTEM; tekstil, deri, boya ve kağıt endüstrisinden süt ve gıda endüstrisine, petrol ve türevleri işleme ve depolama işletmelerinden metal sanayisine, taş ve maden ocaklarından bunların işleme tesislerine kadar geniş bir yelpazede endüstriyel atıksu arıtma uygulamalarını yürütmektedir.

Endüstriyel tesislerde, farklı üretim faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu çeşitlilikleri gözlenir. Bu faaliyetler sonucu oluşan atıksuların kaynakları ve üretim prosesi incelenerek atıksu debisi ve karakterizasyonu belirlenmektedir. Laboratuar çalışmalarında atıksu numuneleriyle arıtılabillirlik testleri yapılmakta ve bu veriler doğrultusunda en doğru arıtma prosesi çözüm olarak sunulabilmektedir.

Arıtma tesisleri çıkış suyu, sektöre bağlı olarak üretim prosesinde tekrar kullanılabilecek kalitede geri kazanılabilmektedir. Bu durumda arıtma prosesine granüler filtrasyon ve/veya yüzey filtrasyonu (Membran sistemleri) ilave etmek yeterli olmaktadır.

Endüstriyel arıtma tesisleri atıksuyun kirlilik ve debisine bağlı olarak betonarme olabileceği gibi, karbon çelik veya CTP gibi paket ürünler olarak da tasarlanabilmektedir.