DAF Üniteleri

DAF Üniteleri askıda katı maddelerin, yağ ve köpüğün atıksudan ayrılması için kullanıldığı ön arıtma ekipmanıdır. DAF ünitelerinde basınçlı hava kullanılarak atıksuyun içinde bulunan askıda katı maddeler yüzdürülür ve yüzeyde çamur tabakası oluşturulur. Katı madde, yağ ve köpükten oluşan ve yüzeyde biriken çamur tabakası yüzey sıyırıcısı yardımıyla sıyrılarak bir haznede toplanır. Çamur haznesinde biriken çamur pompa yardımıyla sistemden uzaklaştırılır. Askıda katı madde ve yağın atıksudan uzaklaştırılmasıyla organik madde yükü önemli miktarda azalmış olur. AKM ve yağ konsantrasyonu yüksek olan atıksuların arıtılmasın DAF üniteleri kullanılması sistem performansının ve arıtma veriminin artmasını sağlar.