Çöktürme Ekipmanları

Çözünmüş Hava ile Yüzdürme (DAF)

Çözünmüş hava flotasyonu (Dissolved Air Flotation – DAF) atık su muhtevasında ki yoğunluğu sudan düşük olan katı ve sıvıların yüzdürme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması yöntemidir. Sisteme verilen basınçlı hava ile su içerisinde hava kabarcıkları oluşmaktadır. Hava kabarcıkları yüzeyine tutulan floklar su yüzeyine çıkmaktadır.
Basınçlı hava, basınç tankına kompresörden verilen hava ile elde edilmektedir. Ünite içerisine tasarlanmış lamellalı sistem sayesinde oluşan floklar su yüzeyinde kalmaktadır. Sıyırıcı yardımı ile floklar su yüzeyinden atık toplama haznesine sıyrılmaktadır. Ağırlığı sudan fazla olan partiküller tank dibine çökmektedir. Partiküllerden arındırılan arıtılmış su savaklanarak sistemden uzaklaştırılmaktadır.

Ünite St.37 sac üzeri epoksi boya korumalı imal edilmektedir. Tercihe göre sıcak daldırma galvaniz ve AISI paslanmaz çelik olarak da imal edilmektedir