Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları

Filtrepres : Filtre pres (filter press) çamurun içerisindeki suyu polipropilen bezler vasıtası ile süzerek katı parçaların filtre pres plakası ekipmanı içerisinde tutulmasını sağlayan çamur susuzlaştırma ekipmanlarından biridir. Plakalar arasında biriktirilen katı maddeler plakaların açılması ile bertaraf edilmektedir. Muadili olarak kullanılan dekantör ve belt pres ekipmanlarına nazaran filtrepresten alınacak katı oranı daha olduğundan ve daha ekonomik olduğundan daha çok tercih edilmektedir. Sadece arıtma tesislerinde değil, madencilik, yağ süzme, mermer, kimya, silikat ve gıda gibi birbirinde çok farklı endüstrilerde filtre pres kullanılmaktadır.

Filtre pres, sıkıştırma özelliğine bağlı olarak 3’e ayrılır:

1. Manuel,

2. Yarı-otomatik

3. Tam otomatik.

Filtre pres bezleri (filtre bezi) süzme işleminde önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörüne göre bez seçimi doğru şekilde yapılmalıdır. Filtre pres bezlerinin kullanım sürelerini artırmak için belirli aralıklarla basınçlı su ile yıkanmalıdır.

Filtre Pres (Filtre Press) Avantajları

– Yüksek susuzlaştırma oranı,

– Düşük ilk yatırım ve işletme maliyeti,

– Kolay servis ve bakım,

– Sektöre göre seçim kolaylığı,

– Asidik ve alkali sıvılara dayanım opsiyonu.

Beltpres : Beltpresler, özellikle büyük miktarda çamur debisinin olduğu durumlarda tercih edilen çamur susuzlaştırma ekipmanlarıdır.Yüksek kapasiteli olmalarından ve düşük enerji sarfiyatı sağladıklarından dolayı genellikle Şehir ve Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinde tercih edilmektedirler.

Beltpreslerin kapasiteleri ve performansı aşağıdaki kriterler dikkate alınarak belirlenir:

  • Bant genişliği,
  • Uygulanan basınç,
  • Tambur sayısı,
  • Ön susuzlaştırma bölümü boyu

Avantajları:

  1. Kesintisiz çalışma özelliği
  2. Az eleman gerektiren işletim kolaylığı
  3. İşletmede çamur susuzlaştırma alan ihtiyacı açısından tasarruf
  4. Kek hacminin azalmasından dolayı nakliye bedellerinin az olması
  5. Düşük yatırım, işletme ve bakım maliyeti.