Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtma, atıksuda kolloidal veya çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilir maddelerin
mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılması
esasına dayanır. Atıksudaki organik maddeler, bakteriler tarafından parçalanarak sıvının içinde kalan biyolojik
floklara veya gaz olarak atmosafere çıkan sabit inorganik bileşkenlere dönüştürülür.
Aktif çamur, kolloidal ve çözünmüş maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla çökebilir biyolojik floklara
dönüştürüldüğü prosestir. Bu proseste havalandırma havuzu içindeki karışık sıvıda mikroorganizmaların askıda
tutulması esastır. Çökeltim özelliği arttırılan biyolojik yumaklar, biyolojik üniteyi takiben çökeltme havuzuna
geçer. Arıtılan su, sistemi terk ederken, çöken çamurun bir kısmı havalandırma havuzunda istenen
mikroorganizma konsantrasyonunu korumak üzere geri devrettirilir, fazla çamur ise çamur işleme ünitelerine
gönderilerek uzaklaştırılır. Biyokütlenin aktif çamur sisteminde kalış süresi, organik madde yüklemesi, atıksuyun sistemdeki
bekleme süresi gibi faktörlere göre çeşitli aktif çanmur alternatfifleri kullanılabilir.

 MİTTEM KOMPAKT
SİSTEM
EŞ DEĞER
NÜFUS (KİŞİ)
KAPASİTE
m²/g
TANKIN
ENİ m.
TANKIN
UZUNLUĞU m.
TANKIN
YÜKSEKLİĞİ m.
 BC 25 R 25 5 1.54  1.45  2.25
BC 50 R 50 10 1.54 2.45 2.25
BC 100 R 100 20 1.54 4.25 2.25
BC 150 R 150 30 2.18 3.25 2.82
BC 200 R 200 40 2.18 4.25 2.82
BC 250 R 250 50 2.18 5.50 2.82
BC 300 R 300 60 2.18 6.80 2.82
BC 400 R 400 80 2.18 8.55 2.82
BC 500 R 500 100  2.18 10.80 2.82
BC 600 R 600 120 2.18 12.30 2.82
BC 750 R 750 150 2.32 13.15 3.05
BC 1000 R 1000 200 2.52 16.15 2.98