Atıksu Arıtma

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Membran Biyoreaktör (MBR)

MBR sistemleri, biyolojik arıtma ile membran filtrasyonu teknolojisinin bir kombinasyonudur. MBR sistemleri dahili ve harici tip olmak üzere iki şekilde dizayn edilebilmektedir. MİTTEM tarafından dizayn edilen membran biyoreaktörler dahili tip sistemlerdir. MBR sistemlerinde biyolojik olarak arıtılan atıksu, reaktör içine yerleştirilen membran lifleriyle filtre edilir. MBR sistemlerinin arıtma verimleri diğer sistemlere göre oldukça yüksektir. Bu nedenle MBR sistemiyle arıtılan sular kullanım amacına bağlı olarak tekrar kullanılabilirler. MBR sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında ihtiyaca  uygun olarak değişik kapasitelerde modüler veya betonarme olarak dizayn edilebilir.4

 

Avantajları

 • Çöktürme havuzu ihtiyacını ortadan kaldırması ve yüksek MLSS konsantrasyonu sağlaması nedeniyle alan ihtiyacı düşüktür.
 • Tank içinde yüksek MLSS konsantrasyonlarına erişilebilir.
 • Yüksek organik madde ve katı madde arıtma verimi sayesinde atıksuların geri kazanımına imkan sağlar.
 • Yüksek çamur yaşı nedeniyle çamur oluşumu diğer sistemlere göre çok daha düşüktür.
 • MBR sistemleri uzaktan kontrole imkan verir ve tesiste kalifiye personel ihtiyacını minimuma indirir.
 • Özellikle yüksek kapasitelerde ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti düşük sistemlerdir.
 • Atıksu miktarı ve kirlilik yükünde meydana gelen salınımlarda bile yüksek arıtma verimi sağlarlar.

Hareketli Yataklı Biyofilm Reaktör (MBR)

MBBR sistemleri biyofilm taşıyıcı biyomedyaların kullanıldığı yüksek verimli aktif çamur prosesidir. MBBR sistemlerinde havalandırma tanklarının içinde kullanılan biyomedyalar, mikroorganizmaların büyüdüğü yüzey alanının artmasını sağlar. Bu sayede birim tank hacmindeki mikroorganizma konsantrasyonu artar ve gerekli tank hacmi azalır.

Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılabilir. MBBR sistemlerinin arıtma verimleri yüksektir. Proje ihtiyacına göre değişik kapasitelerde imal edilebilir. Modüler sistemler olası nedeniyle kapasite artışına elverişli sistemlerdir.

Avantajları

 • Gerekli alan ihtiyacı konvansiyonel aktif çamur prosesine göre düşüktür.
 • Tesis çıkışında katı madde konsantrasyonu düşüktür.
 • Reaktördeki MLSS konsantrasyonu yüksektir.
 • Proses stabilitesi yüksektir, değişen koşullardan etkilenmezler.
 • Çamur oluşumu düşüktür.
 • Çamur köpürme problemi olmaz.

Ardışık Kesikli Reaktör (SBR)

MITTEM BC Serisi Biyolojik Kompakt Atıksu Arıtma Tesisleri 50-1000 kişi kapasitelerde modüler olarak imal edilir. SBR sistemleri doldur boşalt prensibiyle çalışır. Havalandırma ve çökelme işlemi aynı hacimde gerçekleşir.  SBR sistemleri yaygın olarak düşük kapasiteli evsel atıksuların arıtılmasında kullanılır. Köyler, oteller, kamp alanları, şantiyeler ve hastaneler gibi nüfusu az olan yerlerde oluşan atıksuların arıtılmasında oldukça verimli olarak çalışan sistemlerdir.

Avantajları

 • Küçük kapasitelerde ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşüktür.
 • Tam otomatik olarak işletilirler.
 • Kalifiye eleman ihtiyacı azdır.
 • İşletme sırasında oluşabilecek problem azdır.
 • Kurulumu kolaydır.
 • Kokusuz ve sessiz çalışırlar.

atıksu arıtma