Arıtma

Mittem Çevre Teknolojileri arıtma projelerin tasarımını, kurulumunu ve sisteme alımını yapmaktadır.

Bu sayfada arıtmanın tanımı, çeşitleri ve nerelerde kullanıldığı ile ilgili bilgiler verilecektir.

Endüstrideki atık suların, buna evsel atık sular da dahil, süzme, yüzdürme ve çöktürme biçiminde mekanik olarak temizlenemeyen taneciklerinin, kimyasal olarak çözünen ve parçalanan maddelere ayrılmasıyla dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak bakterilerin öldürülmesi biçimindeki kimyasal ve biyolojik yöntemlerle temizlenmesi işlemine arıtma denir.

Kelime olarak bir çok anlama gelmektedir. Burada inceleyeceğimiz türü atık su arıtımı ile ilgili olan anlamıdır. Kısaca; atık suların kimyasal olarak çözünen ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak bakterilerin öldürülmesi ile tekrar kullanıma hazır hale getirilmesine arıtma denir. Ayrıntılı bilgi için “arıtma nedir sayfamıza göz atabilirsiniz. Pis su arıtımı gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun, evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işidir. Bu işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

  1. Kimyasal, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.
  2. Biyolojik, evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.
  3. Fiziksel, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Ana atık su arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik arıtım üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi. Atık su proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

Atık su karakteri: Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.
Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

Herhangi atık su problemi için mevcut yer ve maliyet: İstenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçmeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır. Aşağıdaki videoda da göreceğiniz gibi firmamız büyük projelere imza atmıştır.

Paket Arıtma sistemi kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup da atık su tesisi istenen tesislerde atık su tesisi ihtiyacını ekonomik ve kolay montaj yöntemleri ile çözen atık su sistemidir. Arıtma tesisi kurarken arıtım prosesi, işletim maliyetleri tesisin ekipman ve imalat kalitesi için belirleyici parametrelerdir.

Mittem Çevre Teknolojilerinin yapmış olduğu projelerden bir kaçı şunlardır: