Arıtma Sistemleri

Blog

Arıtma sistemleri kullanım alanlarına göre, mesafeye göre ve tesisin büyüklüğüne göre değişim göstermektedir. Aşağıda arıtma sistemlerini başlıklar halinde inceleyebilirsiniz. Arıtma sistemlerinin ortak özellii kullanılması sakıncalı olan suyu kullanılabilir hale getirmektir. Fakat bu aşamada suyu arıtmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunların en başında paket arıtma, biyolojik ve kimyasal arıtma sistemleri gelmektedir. Piyasada en fazla kullanılan arıtma sistemleri bu saydığımız 3 arıtma sistemidir. Fabrikalarda, büyük yerleşim yerlerinde bu sistemler kullanılır. Filtrasyon sistemleri de daha çok akarsularda, çaylarda sürekli bir akım olan sularda kullanılır. Reserve Osmos dediğimiz arıtma sistemi de daha çok içme suyu arıtımında kullanılır. Şimdi gelin bu saydığımız arıtma sistemlerini başlıklar halinde ayrıntılı bir şekilde inceleyelim:

Arıtma sistemlerini 5 ana başlık altında inceleyebiliriz.

 1. Paket arıtma
  Daha endüstride kullanılan arıtma sistemidir. Adından da anlaşılacağı gibi tüm sistem paket içindedir. Büyük avantajları vardır. Devamı…
 2. Biyolojik arıtma
  Suda çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilir maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılması esasına dayanır. Devamı…
 3. Kimyasal arıtma
  Suda çözünmüş halde bulunan yabancı maddelerin kimyasal reaksiyonlarla askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesi işlemine denir. Devamı…
 4. Filtrasyon sitemleri ile arıtma
  Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi bulanıklık olarak bilinmektedir. Suda bulunan askıda katı maddeler ve çözünmüş organik maddeler bulanıklığa neden olabilmektedirler. Devamı…
 5. Reverse osmos sistemi ile arıtma
  Bu sistem de deniz araçlarında veya şebeke suyunun bulunmadığı yerleşim yerlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Devamı…

Bir cevap yazın